Agile leiderschap?

Door Arjen Uittenbogaard

Het stukje Leadership Snake Oil van Tobias Mayer zette me aan het denken. Ik heb het in coaching, workshops en presentaties namelijk ook regelmatig over leiderschap. In gesprekken met managers, maar ook met bijvoorbeeld architecten of anderen die vinden dat zij een rol spelen in veranderingen. Dat leiderschap niet is voorbehouden aan managers wordt altijd van harte beaamd, en ook dat niet alle managers leiders zijn of zelfs maar hoeven te zijn. Tobias beaamt dat iedereen leider kan zijn en stelt tegelijkertijd dat leiderschap niet te leren is. Door een rijtje dictators op te sommen suggereert hij dat leiderschap gelijk staat aan of leidt tot machtsmisbruik. Van dik hout zaagt men planken, maar dankzij dit stukje stel ik me weer eens de relevante vraag wat ik dan onder leiderschap versta. En of je dat kunt leren.

Leiderschap betekent voor mij: een visie hebben, inspirerend zijn en zo mensen meekrijgen. Een visie hebben valt niet te leren. Toch vermoed ik dat tal van vaardigheden kunnen helpen om te komen tot een visie: echt luisteren, open staan voor nieuwe ideeën, associëren en experimenteren zijn vaardigheden die kunnen helpen om mogelijkheden te zien die jij en anderen eerder niet zagen. Inspirerend zijn ligt de een van nature beter dan de ander, maar ook hier is veel te leren: empathisch naar de verhalen van anderen luisteren, hen vertrouwen, jouw verhaal eerlijk vertellen, jouw fouten niet onder stoelen of banken steken.

Natuurlijk, al deze vaardigheden kunnen verworden tot trucjes. En het is niet gezegd dat als je dit allemaal kunt, je dan automatisch een leider bent. Bovendien zijn deze elementen van leiderschap niet voorbehouden aan de Ghandi’s en Mandela’s van deze wereld. Stigmatisering, wij-zij-denken en simplistische, gemakkelijke oplossingen kunnen op een visie lijken. Demagogie kan heel inspirerend zijn en eng veel mensen op de been brengen.
Dus steeds als het over leiderschap gaat, moet het ook over ethiek gaan: wat doe je met jouw leiderschap? With great power comes great responsibility.

Arjen Uittenbogaard

Arjen is verhalenverteller. Een training van hem is een ervaring die je niet licht vergeet. Hij is ook regisseur van improvisatietoneel. Dat vindt hij een mooie metafoor voor zijn werk in het coachen van teams en individuen in organisaties die meer agile willen worden. Want dat is zijn expertise: agile werken. Daar heeft hij al twintig jaar ervaring mee en daar is hij goed in. Zijn hart gaat uit naar de menselijke kant van het werk, naar de communicatie en de samenwerking. Daarbij weet hij alles van complexe adaptieve systemen: omgevingen waarin niets is wat het lijkt, waar best practices je op het verkeerde been kunnen zetten en waar je steeds zult moeten experimenteren en leren. Ook heeft hij nog steeds lol van zijn achtergrond in object georiënteerde softwareontwikkeling: hij mag ontwikkelaars graag uitdagen op hun ontwerpen en de toepassing van design patterns daarin.

06 - 59 443 440

Andere posts

Klik hier