Agile off-the-shelf producten inrichten

Bedrijven zijn op zoek naar een goed te onderhouden IT landschap. Tegelijkertijd is de werkelijkheid dat veel bedrijven in de loop der tijd zelf softwareproducten hebben gebouwd of aangepast en die vervolgens op allerlei manieren met elkaar verbonden. Onderhoud is daardoor vaak lastig geworden. Het lijkt daarom aantrekkelijk om meer in commerciële softwareproducten (commercial off-the-shelves) en IT landschappen te investeren.  Zeker nu er allerlei interessante opties in de markt ontstaan voor bedrijven via cloud infrastructuurdiensten en -producten. Maar hoe implementeer je zo een product, uitgaande van een bestaande vaak complexe situatie met legio systemen en applicaties. Waar begin je?

Agile benadering

Bij een Agile implementatie van commerciële producten zijn er verschillen ten aanzien van het zelf ontwikkelen van een applicatie. Centraal staat het configureren van 1001 mogelijkheden van een product, maar je krijgt ook te maken met maatwerk op bepaalde punten. Denk bijvoorbeeld aan interfaces met andere systemen, of het aanpassen van broncode om een berekening anders uit te laten voeren . Zelfsturende en multidisciplinaire teams zullen het product inrichten op basis van de (kern)processen van de organisatie, maar er zullen wel een beperkt aantal spelregels moeten worden opgesteld waarbinnen die teams opereren om de consistentie en afhankelijkheden tussen de teams goed af te stemmen. Wij bieden een aanpak die uitgaat van vier fasen: een context fase waar de toegevoegde waarde van het product centraal staat, een voorbereiding fase waar het voorkomen van integratieconflicten centraal staat, een pilot fase waar een eerste team iteratief met inrichten start en een opschaling fase waar additionele teams starten om de algehele doorlooptijd van de inrichting te verkorten. De lengte van die fasen zullen afhankelijk van de bedrijfscontext verschillen, maar belangrijk is wel dat de fasen al vanaf het begin via een Agile aanpak worden ingestoken.

Agile inrichten

Het Agile inrichten van commerciële producten leidt tot een realistisch beeld van het huidige en het gewenste totaalproduct, het op het juiste moment starten met de juiste zaken, het omgaan met continue wijzigende inzichten en onzekerheden zonder daarbij de productvisie uit het oog te verliezen en een continue productfocus waarbij ook testen en beheer een belangrijke rol spelen. Onze ervaring is dan ook dat Agile helpt om de complexe vraagstukken die bij een inrichting in een bestaand landschap aanwezig zijn doelgericht op te pakken. Want wij hebben ervaren dat lang niet alles  van tevoren  duidelijk is en dat zaken in de praktijk vaak anders lopen dan van achter de tekentafel. Daarom stellen wij duidelijke en concrete doelen met verwachtingen en stellen wij onze klanten in staat om te gaan met de afwijkingen daarop in de werkelijkheid. Altimos heeft ervaring in het op Agile wijze implementeren van commerciële producten in bestaande systeemlandschappen bij grote en middelgrote bedrijven. Wij kunnen uw organisatie helpen met een aanpak die erop gericht is om de implementatie op een effectieve en transparante manier door te voeren.

Andere diensten

Klik hier