Agile Transformaties

Toenemende marktdynamiek leidt tot bedreiging van bestaande posities en natuurlijk ook tot commerciële kansen. Klantwaarde en time to market zijn cruciaal. Dit vraagt meer dan werken in scrumteams. Veel organisaties schalen hun ontwikkelcapaciteit op door meerdere parallelle scrumteams in te zetten. In veel gevallen leidt dit niet tot meer output, betere producten of kortere time to market. Hoe kun je de effectiviteit van de agile aanpak dan wel vergroten? Wat kan een organisatie doen om te voorkomen dat concurrentie hen links en rechts inhaalt. De kracht van een agile organisatie is de externe focus op een gemeenschappelijk resultaat door vereenvoudiging van processen en besluitvorming zodat ze zich niet verliest in interne doelstellingen en resultaten.

De waarde van Agile

Een agile organisatie is in staat om een gezonde afweging te maken tussen “in control zijn” en te innoveren in producten, werkwijzen en processen. Snoeien in bureaucratie zonder in chaos te belanden. Daarnaast biedt Agile handvatten welke zorgen voor een samenwerking tussen business (productmanagement) en IT aan gemeenschappelijke doelstellingen. Een agile organisatie is continue aan de slag om de specificaties steeds scherper te maken door samen deel- of tussenproducten te bouwen en te evalueren. Agile is gestoeld op hoe mensen het snelst inzicht verwerven: door samen te doen. En als doelstellingen dan door nieuwe inzichten of veranderende omstandigheden bijgesteld worden, dan kan je al doende in de koerswijziging meegaan.

Agile Transformatie

Flexibiliteit en wendbaarheid zijn voorwaarden om sneller gevraagde IT diensten te leveren. We denken al gauw dat vervanging van waterval door scrum de oplossing is, maar inspelen op marktuitdagingen vraagt veel meer! Versimpeling van processen, decentralisatie van besluitvorming en effectieve samenwerking. Altimos heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van Agile Transformaties bij grote bedrijven en kan uw organisatie helpen met een aanpak die erop gericht is om de veranderingen op een gecontroleerde en transparante manier door te voeren.

Andere diensten

Klik hier