Team Coaching

In een snel veranderende wereld moeten ook organisaties zich steeds sneller aanpassen. Maatschappelijke, economische en technologische trends: Agile werken helpt bij het snel kunnen aanpassen op veranderingen. Agile werken heeft veel impact in omgevingen waar de verschillende lagen en afdelingen naast elkaar werken, in plaats van samen. En waar lange doorlooptijden zijn die mogelijk leiden tot een lagere klanttevredenheid.

Agile werken

In een verbeterproject met Agile worden medewerkers en beslissers met elk hun eigen expertise in een team geplaatst. Het project wordt onderverdeeld in de benodigde stappen naar het eindresultaat. Samen stelt het team in korte sprints (projecttermijnen van bijvoorbeeld een of meer weken) prioriteiten om een product of verbetering te realiseren. Elke medewerker in het team wordt mede-eigenaar van een project. En dat resulteert in een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, trots en een grotere kans op blijvende verbeteringen. Zo zorgt Agile voor creativiteit en wendbaarheid. Teams spelen sneller en beter in op veranderende omgevingsfactoren en klantwensen. Daarnaast verheft Agile een standaard team tot een high performing team.

Agile in organisaties

Hoewel Agile oorspronkelijk uit de IT komt, zijn er steeds meer andere bedrijven en afdelingen die Agile implementeren. En hier kan de positieve impact minstens zo groot zijn. Over het algemeen is een verbetering van 5 tot 30 procent te verwachten in de doorlooptijd, klant- en medewerkertevredenheid, doorlooptijden en kosten. Daarnaast helpt een toegenomen wendbaarheid om kansen te benutten.

Team Coaching

Het team is in de lead. Wij sluiten als Agile Coach onze aanpak aan op wat het team nodig heeft. Daarbij coachen wij het team en waar nodig de individuele leden. Uiteindelijk zal een team in staat zijn om zichzelf blijvend te ontwikkelen naar een high performing team. En draait Agile coaching er voor ons om dat we het team versterken in de samenwerking en het vermogen om zichzelf continue te verbeteren. Want de kracht zit al in het team, alleen moeten ze het zelf soms nog vinden.

Andere diensten

Klik hier