Meesterlijk Faciliteren

Door Arjen Uittenbogaard

“Jij hebt deze avond haast niks meer gedaan?!”

Een scherpe observatie van een van de deelnemers aan de training Meesterlijk Faciliteren van Agile Workshops die ik onlangs gaf voor een groep testprofessionals van Bartosz. Als trainer had ik die vierde lesavond grotendeels aan de zijlijn gezeten en mijn mond amper opengedaan. Van deze observatie werd ik erg blij.

Wat voor mij de training Meesterlijk Faciliteren zo’n enorm leuke training maakt, is dat het er in die training over gaat om zélf oefeningen te leren bedenken, om die zélf te leren faciliteren en om er zélf over te reflecteren. Bij de check-in op de tweede avond bleek dat elk van de tien deelnemers in de tussenliggende week al aan de slag was gegaan met het geleerde van de eerste avond. Sterker nog: iedereen had een ander element van de eerste avond opgepikt om toe te passen in haar en zijn praktijk.

De training duurde vier avonden en deze laatste avond werd zo’n beetje helemaal gefaciliteerd door de deelnemers aan de training. Ik had dus weinig meer te doen. Vroeger zou ik als trainer erg nerveus worden van zo’n constatering. Als trainer, dacht ik toen, word ik toch geacht voor de groep te staan en zoveel mogelijk van mijn wijsheid en ervaring aan hen over te dragen. Als ik niet duidelijk hard aan het werk ben, wat ben ik dan voor trainer? Inmiddels is mijn beeld van het trainersvak danig bijgesteld. Ik heb geleerd dat ik wel van alles kan vertellen, maar dat een cursist veel meer leert van zelf aan het werk te gaan en daarover te reflecteren. Mijn taak als trainer is het aandragen van oefeningen en het begeleiden van de reflectie daarvan. Waar nodig kan ik dan nog wat theorie aandragen of ervaringen delen. Dát en die inschatting wat wanneer nodig is, dát is hoe ik tegenwoordig naar het trainersvak kijk.

Dat de deelnemers deze vierde avond helemaal zelf tot een succes maakten, was dus een succesvolle afsluiting van de training. De terechte opmerking dat ik weinig had hoeven ingrijpen of aanvullen, was een mooie reflectie op het proces van die avond – waarmee ook het leren reflecteren als leerdoel van de training bereikt was…

Arjen Uittenbogaard

Arjen is verhalenverteller. Een training van hem is een ervaring die je niet licht vergeet. Hij is ook regisseur van improvisatietoneel. Dat vindt hij een mooie metafoor voor zijn werk in het coachen van teams en individuen in organisaties die meer agile willen worden. Want dat is zijn expertise: agile werken. Daar heeft hij al twintig jaar ervaring mee en daar is hij goed in. Zijn hart gaat uit naar de menselijke kant van het werk, naar de communicatie en de samenwerking. Daarbij weet hij alles van complexe adaptieve systemen: omgevingen waarin niets is wat het lijkt, waar best practices je op het verkeerde been kunnen zetten en waar je steeds zult moeten experimenteren en leren. Ook heeft hij nog steeds lol van zijn achtergrond in object georiënteerde softwareontwikkeling: hij mag ontwikkelaars graag uitdagen op hun ontwerpen en de toepassing van design patterns daarin.

06 - 59 443 440

Andere posts

Klik hier