Mindset mist helemaal niet in het Agile Manifesto

Door Arjen Uittenbogaard

Omdat ik me onlangs weer eens verdiepte in het Agile Manifesto (zie mijn verbeterde vertaling) trok deze kop mijn aandacht: “What’s Missing In The Agile Manifesto: Mindset”. Vrij in het begin van het artikel wordt een Todd Little geciteerd, niet de eerste de beste in de agile wereld: “The first line of the Agile Manifesto is about valuing individuals and interactions ahead of tools and processes.”
Ik wist niet wat ik las. Hier staat in twee zinnen een boel onzin.

De teneur van het artikel vind ik helemaal in orde. En ik ben het van harte met de experts eens in hun observatie dat agile werken begint met een agile mindset. Zodra ‘agile worden’ verwordt tot het toepassen van technieken of tot het implementeren van Scrum gaat er iets mis. Agile zonder andere grondhouding is gedoemd te mislukken. Of, zoals ik het in mijn trainingen steeds zeg: agile bén je, Scrum dóe je. Dus ja, de zorgen die in het artikel worden genoemd deel ik.

Maar dan de onzin waar ik over struikel. Ik hoop dat Little verkeerd geciteerd is, want wat hij noemt is helemaal niet de eerste zin van het Agile Manifesto. Het manifest begint met, in mijn vertaling: “Wij ontdekken betere manieren om tot oplossingen te komen – al doende en door anderen te helpen.” Zie hier ook meteen dat het manifest wel degelijk ook gaat over mindset. De ondertekenaars van het manifest waren destijds al gepokt en gemazelde guru’s in de agile wereld. Zij hadden alle recht om eens even te vertellen hoe het nou moet, softwareontwikkeling. Maar zelfs zij beginnen hun verklaring met “wij ontdekken…”. Ik zou geen betere manier weten om de agile mindset te illustreren dan precies dit. Een haast nederige houding. Ze zijn zich terdege ervan bewust dat elke situatie weer anders is. Dat we moeten blijven leren.
“Al doende…” staat volgens mij voor de overtuiging dat we kunnen theoretiseren tot we een ons wegen en dat we prachtige plannen tot in de hemel kunnen maken, maar dat pas als we concreet worden we ontdekken wat echt werkt. Snel feedback verzamelen. Snel bijsturen en verbeteren. Hoe mindset wil je het hebben.
“… door anderen te helpen” is het derde aspect van een agile houding in het manifest. Een hardcore agilist is geen primadonna die wel even al uw problemen fixt, maar iemand die anderen helpt om dat te doen.

De kop van het artikel trok de aandacht. Dat wel. Die opening over het begin van het manifest sloeg de plank mis. Jammer. Maar de boodschap, nog maar een keer: die onderschrijf ik.

Arjen Uittenbogaard

Arjen is verhalenverteller. Een training van hem is een ervaring die je niet licht vergeet. Hij is ook regisseur van improvisatietoneel. Dat vindt hij een mooie metafoor voor zijn werk in het coachen van teams en individuen in organisaties die meer agile willen worden. Want dat is zijn expertise: agile werken. Daar heeft hij al twintig jaar ervaring mee en daar is hij goed in. Zijn hart gaat uit naar de menselijke kant van het werk, naar de communicatie en de samenwerking. Daarbij weet hij alles van complexe adaptieve systemen: omgevingen waarin niets is wat het lijkt, waar best practices je op het verkeerde been kunnen zetten en waar je steeds zult moeten experimenteren en leren. Ook heeft hij nog steeds lol van zijn achtergrond in object georiënteerde softwareontwikkeling: hij mag ontwikkelaars graag uitdagen op hun ontwerpen en de toepassing van design patterns daarin.

06 - 59 443 440

Andere posts

Klik hier