Wij zijn er trots op dat wij onze klanten naar volle tevredenheid van dienst zijn. Van deelnemers in trainingen krijgen we enthousiaste reacties. (Lees meer). Ook wat onze opdrachtgevers van en medewerkers in onze coachopdrachten over ons zeggen mag er zijn.

 

Gemeente Apeldoorn – trainingen voor functioneel beheerders en programmamedewerkers

Binnen de gemeente Apeldoorn heeft Altimos diverse agile trainingen verzorgd. Voor de afdeling functioneel beheer werd een basistraining Agile en Scrum gegeven en een aantal functioneel beheerders volgde een praktijkgerichte training Scrum Master. De trainingen waren succesvol en konden direct in praktijk worden gebracht. (Lees meer)  Voor medewerkers binnen een van de grote IT-programma’s verzorgde Altimos een basistraining Agile.

Programmamanager Ietze Oostinga:

“Iedereen is enthousiast en vraagt nu al om meer 😉 Je hebt ons goed aan het denken gezet en dat was precies de bedoeling.”

 

Belastingdienst – ondersteuning in agile transformatie

Altimos ondersteunde binnen de Belastingdienst de transformatie naar een agile werkwijze. Als coach, adviseur en trainer was Altimos medeverantwoordelijk voor richtinggeven en alignment binnen de domeinen Incasso en Toeslagen. Daar werd in multidisciplinaire teams ketenbreed samengewerkt, zodat ontwikkeld wordt waar de business behoefte aan heeft. Het Scaled Agile Framework (SAFe) werd daarbij als referentie gebruikt.

Strategisch beleidsadviseur Jos Hofman:

“Karel van de Meent heeft samen met de door hem begeleide en gecoachte teams en het veranderteam (vertegenwoordiging van managers uit de volledige incassoketen) een prima bijdrage geleverd aan het realiseren van een agile werkwijze binnen de incassoketen. Hij hanteert daarbij een vriendelijke en toegankelijke stijl van werken. Hij beschikt over een uitgebreid theoretisch en praktisch kader, dat hij op maat inzet. Sprekend voor Karel is dat hij in een gegeven situatie scherp observeert wat nodig is. Hij kiest daarbij vaak voor hulp of interventies die het team stimuleren in zelfstandigheid.”

Strategisch beleidsadviseur Mieke van Tongeren:

“Arjen Uittenbogaard heeft in de keten Toeslagen een belangrijke bijdrage geleverd in de transformatie van traditioneel naar agile voortbrengen, waarbij het kader Safe gebruikt is. Dat deed hij door te adviseren over de veranderaanpak en inhoudelijke verandering aan het management en door medewerkers en managers te coachen en op te leiden. Hij heeft een enorme kennisimpuls gegenereerd. Arjen is heel breed inzetbaar, hij kan beïnvloeden op gedrag, taakuitvoering en op leiderschap.\r\nBinnen de CIO office heeft Arjen geadviseerd over de overall transitie-aanpak, inhoudelijke adviezen gemaakt en voorbereid en diverse producten gemaakt.\r\nArjen is breed inzetbaar. Binnen de Belastingdienst kon Arjen met iedereen overweg, zijn visie, hands-on hulp, expertise, gedrevenheid, snelheid van werken, behulpzaamheid, creativiteit, sensitiviteit, openheid, positieve standvastigheid en bescheidenheid werden door eenieder gewaardeerd. We hebben Arjen regelmatig naar klussen gestuurd waar we andere consultants niet naar toe durfden sturen.”