Scrummen in de Zorg

“Het werk van dokters is genezen, niet het doen van projecten.”
Helemaal mee eens, en toch is het af en toe nodig en erg waardevol dat dokters, verpleegkundigen, verzorgenden meedoen in een project.

Scrum is allang niet meer een werkwijze die is voorbehouden aan de IT. Juist ook in de zorg, waar verandering soms hoog nodig is, kan deze aanpak vruchten afwerpen. Door met elkaar in korte periodes steeds weer toe te werken naar concrete resultaten kan er heel effectief gewerkt worden. Als duidelijk is wat de prioriteiten zijn en de resultaten klein genoeg gemaakt worden kan er snel succes behaald worden. Als we open blijven staan voor feedback en deze meenemen in de vervolglanning zorgen we ervoor dat we steeds blijven verbeteren.
Scrum praat over teams die fulltime met elkaar samenwerken. Misschien lukt dat niet in een project in een zorginstelling. En zo zijn er mogelijk meer grotere en kleinere onderdelen uit het Scrumraamwerk die minder toepasbaar lijken. Maar als je snapt wat erachter steekt, kun je op zoek naar alternatieven die hetzelfde realiseren.

In deze dag willen we Scrum uitleggen en onze ervaringen met het toepassen ervan in zorgtrajecten en -projecten delen. We bespreken wat eerst onmogelijk leek maar later best lukte, en wat niet werkt, maar hoe we daar dan mee omgingen. Dit doen we aan de hand van ons eigen ‘manifest voor Scrummen in de Zorg’.

LEERDOELEN

  • De agile manier van werken snappen: kortcyclisch werken, snel feedback zoeken, concrete, kleine resultaten neerzetten en het samenwerken in multidisciplinaire teams;
  • De Scrumaanpak snappen en kunnen uitleggen, met name de verschillende rollen (teamlid, Scrum Master, Product Owner) em de vier soorten bijeenkomsten (planning, dagelijkse scrum, review, retrospective;
  • Uitdagingen van projecten in de zorg kunnen aangeven en kunnen beredeneren hoe Scrum hierbij kan helpen;
  • Voor jouw eigen project kunnen inschatten wat de beperkingen van Scrum zijn en hoe je ondanks die beperkingen jouw project toch succesvol kunt laten zijn.

TRAINERS

Arjen Uittenbogaard (Altimos) is trainer en coach op het vlak van agile veranderen. Hij heeft veel ervaring met het toepassen van Scrum en geeft al jaren trainingen over dit raamwerk.
Saskia Prins (Doedenkers) is opgeleid als ergotherapeut en socioloog. Twaalf jaar geleden werd ze manager en projectleider vanuit de combinatie doen en denken. Ze helpt teams en organisaties eenvoudig en zinvol innoveren. Ondanks dat in de zorg projecten er altijd ‘even bij worden gedaan’ bereikt ze waarde voor de cliënt: samen met teams, met energie en plezier, zonder ellenlange vergaderingen of plannenschrijverij. Scrum geeft daarvoor inspiratie.

PRAKTISCH

Kosten: € 395,-
Aanmelden en informatie: stuur een mail naar arjen.uittenbogaard@altimos.nl of bel: 06 – 59 443 440.

Andere trainingen

Klik hier