Wat hebben we aan jou?

Door Arjen Uittenbogaard

De club was te groot om als één team te werken, daarover was iedereen het wel eens. In de verdeling van hun werk tekenden zich al vaak contouren af van een tweedeling. En ook de aard van het werk was best in tweeën te delen. Dus er zouden twee teams komen. Vroeger ging dat makkelijk, de lijnmanager zou het team in tweeën delen en iedereen vertellen in welk team ze terecht zouden komen. Maar hij was er van overtuigd dat het tegenwoordig anders moest. Als het management serieus was in de beweringen dat de organisatie meer agile zou worden, dat teams meer zelforganiserend zouden zijn, dan moest deze teamsplitsing ook aan het team worden overgelaten.

In het programma zou de product owner vertellen hoe hij in grote lijnen de opdracht van de twee teams zag. En we zouden aangeven wat de uitgangspunten waren waar niet aan getornd zou worden. Denk aan: een team heeft minimaal 5 en maximaal 10 leden. Er is een Scrum Master. De teamleden kunnen hun werk zelfstandig zelf ‘done’ maken. Zeg maar, de basis voor een Scrumteam. Daarna was het aan de medewerkers om zichzelf in teams te verdelen. De manager was er van overtuigd dat het zo moest, maar dat betekende niet dat hij het makkelijk vond. Wat als ze de noodzaak niet zagen? Wat als ze in twee teams van heel verschillende omvang zouden uitkomen? Wat als sommige teamleden niet zouden worden gekozen? Wat als…? Goeie vragen, maar elke keer vroeg ik of dit een realistische angst was. En áls het dat was hoe ernstig het zou zijn als het zou gebeuren, of de mensen er dan echt niet zelf uit zouden komen? Elke keer kwamen we er op uit dat het hen echt wel zou lukken.
Toen we nadachten over een werkvorm voor moest ik denken aan een presentatie die ik ooit hoorde van Susan Saris over Scrum At School. Zij vertelde dat op scholen waar deze aanpak wordt gebruikt, leerlingen voor specifieke projecten ook zelf hun teams samenstellen. Dat gebeurt in een paar stappen. Eerst kiezen ze de Scrum Masters. Dan vertelt de docent welke vaardigheden voor het project nodig zijn. De leerlingen schrijven op een briefje welke vaardigheid zij in dit project in het team willen gaan inbrengen (of willen gaan oefenen!). De Scrum Masters krijgen alle briefjes, die anoniem gehouden worden. Ze verdelen op basis van kwaliteiten de ‘briefjes’ over de teams. Pas dan worden de namen erbij gepakt en worden de teamsamenstellingen bekend gemaakt. Elke Scrum Master leest te namen voor van de teamleden en vertelt om welke vaardigheid deze medeleerling gekozen is. Leerlingen worden dus op basis van kwaliteiten geselecteerd, en niet op basis van, ik noem maar wat, populariteit. Ik vond het geweldig toen ik erover hoorde.

Binnen het team waarover ik schreef hebben we van deze aanpak een variant gemaakt. Nadat de product owner de focus van de beoogde teams had toegelicht en de manager de kaders, kon ieder teamlid kiezen voor een van de teams. Ze kregen toen evende tijd om een pitch voor te bereiden waarin zij vertelden wat zij zouden gaan bijdragen aan het team. Met andere woorden: iedereen kon vertellen wat het team aan hen zou hebben. Verrassend soepel waren de teams na de pitches een feit. Natuurlijk wisselden sommige leden nog wel even van team, maar alle ‘wat-als’ angsten die de manager vooraf hadden, waren als sneeuw voor de zon verdwenen.

Arjen Uittenbogaard

Arjen is verhalenverteller. Een training van hem is een ervaring die je niet licht vergeet. Hij is ook regisseur van improvisatietoneel. Dat vindt hij een mooie metafoor voor zijn werk in het coachen van teams en individuen in organisaties die meer agile willen worden. Want dat is zijn expertise: agile werken. Daar heeft hij al twintig jaar ervaring mee en daar is hij goed in. Zijn hart gaat uit naar de menselijke kant van het werk, naar de communicatie en de samenwerking. Daarbij weet hij alles van complexe adaptieve systemen: omgevingen waarin niets is wat het lijkt, waar best practices je op het verkeerde been kunnen zetten en waar je steeds zult moeten experimenteren en leren. Ook heeft hij nog steeds lol van zijn achtergrond in object georiënteerde softwareontwikkeling: hij mag ontwikkelaars graag uitdagen op hun ontwerpen en de toepassing van design patterns daarin.

06 - 59 443 440

Andere posts

Klik hier